top of page

Kompetenciafejlesztő tréningek

Az alábbi témakörökben tartok készségfejlesztő és hatékony együttműködési tréningeket egyedül vagy munkatársaimmal:

 

Személyes hatékonyság fejlesztése

Konfliktuskezelés és asszertív kommunikáció

Vezetői készségfejlesztés

Műszakvezetői tréning

Teljesítménymenedzsment

Trénerképzés

Csapatépítés

Vezető utánpótlás képzés

Munka-magánélet tréning

Női önismereti tréning

Mentorképzés

Trénerképzés

Változásmenedzsment

Vezetői coaching és tanácsadás

Talán nem túlzás azt állítani, hogy a legtöbb ember nem készül tudatosan arra, hogy vezető legyen. Nem készül és nem készíti fel őt senki erre a szerepre. Sőt néhányan azt is állítják, hogy vezetőnek születni kell, ez egy adottság, ami vagy van, vagy nincs, felmentve ezzel a vezetők dolgát az önfejlesztés alól.
Ezzel szemben azt gondolom, hogy ehhez a szerephez is "fel lehet nőni", tudatos önreflexió és tanulás segíthet abban, hogy jó vezetővé váljunk. 
Néhány szerencsésebb vezetőnek a munkahelyén van mentora, aki támogat és példát mutat, de tapasztalataim szerint ez az elenyésző kisebbség. Ráadásul, aki egyéni vállalkozását vezeti, ott inkább az egyszemélyes felelősség jellemző, ami rendkívül nagy terhet ró az emberre: a vezetői lét magányos műfaj.
Mit csinál a coach? Enyhíti a magányt, kérdez, mentorál, támogat, önreflexióra bíztat, néha az ördög ügyvédje. Segít más szempontokat láttatni, elhúzza a sűrű erdőben azokat az ágakat, amelyek megakadályozzák a tisztánlátást. 
Minden kliens mást igényel, egy jó coach észreveszi ezeket a különbözőségeket, és azt az eszköztárát veszi elő, amit a leghatékonyabbnak tart.
De ami az eszköztárnál is fontosabb, mert minden kapcsolat, így a coaching alapja is, az a teljes odafordulás a másik ember felé, illetve a maximális elfogadás. Igazán ezek tudnak segíteni.

Team coaching

Gyakran előfordul, hogy nem egyéni klienssel, hanem kis létszámú munkahelyi csoportokkal dolgozom. Ilyenkor nem az egyéni fejlesztésen és elakadásokon, hanem inkább a csoport együttműködésének az összehangolásán, illetve a szervezetfejlesztésen van a hangsúly.

Fontos téma lehet a jelenlegi helyzet meghatározása, majd egy vágyott jövőkép közös felvázolása, amelyet aztán operatív lépések kidolgozása követ.

Vezetőkből álló csoport gyakran foglalkozik a vezetői lét dilemmáival, a felelősség kérdésével, az aktuálisan őket érdeklő vezetői kérdésekkel.

Gyakran felmerül az egymással, a saját vezetővel vagy a társosztállyal folytatott konfliktusok megoldásának az igénye.

Szó esik a csoporton belüli összhangról, a különböző személyiségek összeilléséről vagy össze nem illéséről, amelyek erőforrások hordozója, de konfliktusok táptalaja is.

A team coachingon nem vagy alig használom a tréningeken megszokott gyakorlatokat, és őszintén szólva gyakran kanyarodok el az előzőleg magam számára megfogalmazott forgatókönyvtől: figyelem a csoport igényét, és aszerint irányítom a folyamatot.

Szervezetfejlesztő workshopok

Egy munkahelyi szervezetnek, közösségnek szüksége van megújulásra. A megújulás jelentheti új célok kitűzését, az eddigi célok felülvizsgálatát, új jövőkép alkotását. Egy szervezetfejlesztési folyamat szólhat a csoporton belül uralkodó viszonyok feltérképezéséről, a csapatmunka minőségéről, a csoportot érintő nehézségekről, a felmerült konfliktusok kezeléséről.

De szó lehet egy projekt lezárásáról, tanulságok levonásáról, jó gyakorlatok összegyűjtéséről, tapasztalatok összegzéséről. 

A rendszeresen megtartott és értelmes célokat kitűző munkahelyi workshopok viszont "karbantartják" a szervezetet, lehetőséget nyújtanak arra, hogy a munkatársakat bevonják a szervezeti folyamatokba, hogy beleszólhassanak az őket érintő kérdésekbe.

bottom of page