top of page

Egyéni konzultáció

Nem hiszem, hogy bárkinek van olyan ismerőse, akinek élete egy egyenesen felfelé ívelő pálya, buktatók, kudarcok, konfliktusok és megtorpanások nélkül.

Természetes, hogy vannak elakadásaink, inkább az a kérdés, hogy mit kezdünk azzal, ha nehéz élethelyzetbe kerülünk. Sokan önállóan megugorják az előttük álló akadályokat, sokan egyedül küzdenek, és néhányan segítséget kérnek. Azért csak néhányan, mert tapasztalataim szerint segítséget kérni még mindig nem megszokott, bár azért már javul a helyzet…

 Ahogy egy kliensem fogalmazta meg: „Megszoktam, hogy mindent egyedül kell megoldanom, ha segítséget is kértem, mindig csak másnak… de teljesen jól működöm így”-mondja sírva.

 

Mert hiedelmeink színes csokrában az egyik virág azt üzeni, hogy „Légy erős! Nem lehetsz gyenge! Aki segítséget kér, az elbukott és életképtelen.” Hallottam már jó pár vezetőt gőgösen nyilatkozni arról, hogy aki nem tudja önállóan ellátni a vezetői feladatát és segítségre van szüksége, az vezetőként kudarcra van ítélve. Érdekes, hogy pont ők voltak azok, akik miatt tömegesen mentek el a vállalattól.

A „segítség” szó egyébként ebben az összefüggésben talán nem is a legszerencsésebb kifejezés, mert azt sugallja, hogy van egy okos, rátermett segítő és egy segítségre szoruló ember, aki nem tudja megoldani az életét.  

Mindenki saját életének legfőbb ismerője és legkompetensebb szereplője, és a legtöbb ember végső soron abba az irányba mozdul, ahol a boldogságát véli megtalálni.

Csak néha megtorpanunk, és…

- eljöhet egy időszak, amikor lépni kellene, de nincs erőnk vagy félünk.

- választani kellene, de nem tudjuk, merre felé, és milyen árat fogunk fizetni érte.

- találni kellene egy célt, de azt pont nem látjuk magunk előtt.

- rosszul érezzük magunkat, de fogalmunk sincs, miért.

- elveszítjük szem elől a saját értékeinket, és folyamatosan vívódunk magunkban.

- úgy érezzük, hogy életünk egy taposómalom, és elszürkült körülöttünk és bennünk a világ.

 

Ilyenkor jó ezeket a gondolatokat megosztani, „kitisztázni”, erőforrásokat keresni egy olyan szakemberrel, aki független, objektív és aki felé nagy bizalmunk van.

A baráti beszélgetések is sokat segítenek, de az másfajta módja a lelki „tehermentesítésnek”.

 

Egy mentálhigiénés szakembernek is megvannak a kompetencia határai. Mentálhigiénés és pszichiátriai ismereteim lehetővé teszik, hogy felismerjem azokat a jeleket és állapotokat, amelyek alapján a klienst tovább kell küldenem más szakemberekhez.

Kognitív viselkedésterápiás fókuszú konzultáció és segítő beszélgetés

 „ Az embereket nem maguk a dolgok zavarják, hanem a szemléletük, ahogy a dolgokat nézik” (Epiktetosz)
 

A kognitív modell azon feltételezésen alapul, hogy az emberek érzéseit és magatartását az a tény befolyásolja, ahogy az eseményeket felfogják. Nem közvetlenül maga a helyzet határozza meg, hogyan érzik magukat: érzelmi válaszaik attól függnek, hogyan szemlélik a helyzetet.

A klienssel való találkozás során feltárjuk azokat a diszfunkcionális attitűdöket, hiedelmeket és negatív gondolatokat, amelyek megakadályozzák a hatékony, helyzethez megfelelő viselkedést, és kialakítjuk a relevánsabb válaszokat.

A kognitív terápia a tanulás modelljén alapszik   -a páciens képes új hatékonyabb szemléletet, viszonyulásokat és életvezetési módokat elsajátítani.
A kognitív fókuszú beszélgetés struktúrált és gyakorlatorientált.

 

Sématerápiás fókuszú konzultáció és segítő beszélgetés

A sématerápiás fókusz  a beszélgetés során segítséget nyújt abban, hogy megnézzük, melyek a kliens azon gyerekkorból hozott sémái, amelyek a jelenben is jelentős hatást gyakorolnak arra, hogyan szemléli önmagát, a többi embert, a világot és a jövőt.

A sémavezérelt viselkedés bekapcsol egy olyan automata üzemmódot, amely megakadályozza, hogy a helyzetet a maga komplexitásban szemléljük.

A sémák feltérképezése után a klienssel arra törekszünk, hogy egyre inkább beépítsünk a szemléletmódjába és viselkedésébe olyan elemeket, amelyek képessé teszik arra, hogy gondolkodása és viselkedése ne azokat a jelenben már nem segítő és nem előrevivő mozzanatokat tartalmazza, amelyeket a gyerekkorból hozott.

Családi-és párkapcsolati konzultáció

Minden szülő tudja, hogy a "ki kezdte a veszekedést?" kérdésre nem létezik releváns válasz, illetve az erről szóló vita a végtelenségig tarthat.
A családban olyan folyamatok és erők működnek, amelyek úgy hatnak minden "szereplőre", családtagra és a környezetre is, hogy gyakran lehetetlenség megállapítani, hogy mikor és milyen impulzussal kezdődött a történés.

A család egyszerre csak úgy érezheti, hogy belekerült egy ördögi körbe, ahol már elveszítette a kontrollt, ahonnan nem lát menekvést, kilátást. Vagy azzal a hasonlattal is megfogalmazhatnánk, hogy bekerült egy sűrű erdőbe, ahonnan nem látja a kiútat, de még az iránytűt is elvesztette.

A családterápia abban segít a családnak, a házaspárnak, hogy kikerüljön eből az erdőből. Vagy legalább segítsen abban, hogy meglássák, milyen sűrű ez az erdő,  és hol találják azt az  iránytűt, amely elvezet  egy naposabb tisztás felé...

 

Szeretettel várom azokat a párokat és családokat azokban az esetekben, 

 

 • amikor párkapcsolati problémákkal küzdenek

 • ha házasságuk válságba került és nincs jövőképük

 • ha kommunikációs nehézségeik akadnak

 • ha megerősítésre vágynak

 • ha valamilyen változás történt a családi életükben

 • ha házasságuk válságba került

 • ha kérdéseik, dilemmáik vannak a párkapcsolatukkal, családjukkal kapcsolatban

 • ha válás előtt, illetve után állnak

A pár-és családterápiákat pszichológus kollégámmal vezetem.

A „lélek üzemorvosa” - mentálhigiénés beszélgetés munkatársak számára

Miért jó a munkatársaknak?

 • Magyarországon még mindig nem megszokott dolog segítséget kérni, így azok az emberek is halogatják szakember felkeresését, akik valamilyen okból igényelnék a szakmai támogatást.

 • Ha a munkahely biztosítja munkatársai részére, hogy helyben igénybe vegyék ezt a szolgáltatást, akkor ők nagyobb eséllyel foglalkoznak saját magukkal, néznek szembe nehézségeikkel és élhetnek harmonikusabb életet.

 • A mentálhigiénés beszélgetés célja továbbá, hogy egyfajta szűrési lehetőséget biztosítson, vagyis a mentálhigiénés szakember a hozzá forduló klienst más szakemberhez tovább irányítja, ha szükségesnek látja.

 

Miért jó a munkahelynek?

 • Egy egészségesen működő szervezet feltétele az ott dolgozó emberek lelki egészsége.

 • Egy problémákkal, konfliktusokkal küszködő ember nehezen tud a feladatára koncentrálni, gyakran nehézséget okoz számára még a munkatársaival való kapcsolatteremtés is.

 • A vezetőknek legtöbbször nincs idejük és kompetenciájuk a munkatársaik „lelki életével” foglalkozni.

 • A munkatársak számára motivációt jelenthet, ha azt érzik, a munkahelyük fontosnak tartja a pszichés állapotukat és törődik a lelki egészségükkel.

 •  Igény szerint a munkatársak körében írásos mentálhigiénés felmérést is végzek.

Női önismereti tréning

Önismereti tréning női közösségeknek, kluboknak, baráti társaságoknak​

Szánjunk időt magunkra!

Beszélgessünk!

Hallgassunk meg másokat!

Élvezzük a közösség támogatását!

Inspirálódjunk!

Legyünk együtt magunkkal és másokkal!

Témakörök:

 • Szerepeim, helyzetem, jelenem, céljaim

 • Jelenlegi és vágyott szerepei 

 • Én és a családom (örökségeim, mintáim)

 • Én és a Nő (magamhoz való viszony, test, nőiség)

 • Én és a viszonyulásaim (barát, feleség, partner, anya)

 • Sikereim, erősségeim, erőforrásaim

 • A bennem élő nő és férfi

 • Vágyaim, terveim, a megvalósítás útja

 •  Hajtóerők az életemben

bottom of page